Skip to main content

İKÜ'de Uzaktan Eğitim

İKÜ'de Dijital Eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi teknolojinin bütün olanaklarından yararlanarak dijital eğitim altyapısını oluşturmuş ve bu yönde önde gelen eğitim kurumlarından biri olma başarısını göstermiştir. 2011 yılından bu yana CATs sistemi ile eğitim etkinliklerine zaman ve mekândan bağımsız erişim olanağı sunan İstanbul Kültür Üniversitesi, Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında geçilen Dijital Eğitim Uygulaması ile tüm yeteneklerini öğrenci ve akademisyenlerin hizmetine sunuyor. 

Sistemin 20 Mart'ta gerçekleştirilen test eğitimi aşağıdaki butona tıklayarak izleyebilirsiniz.

İKÜ DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU - CATS

CATS (Computer Aided Training & Educational Services) ders yönetim sistemi, Uluslararası üniversitelerce geliştirilen Sakai LMS yazılımının İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen uyarlamasıdır.

CATS Nedir?

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda İKÜ-CATS (Eğitim ve İşbirliği Yönetimi Sistemi) 2011 yılından beri kullanılmaktadır. CATS bir öğrenim yönetim sistemidir ve birçok araç içermektedir. Bu araçlar; İçerik Yönetimi, İş Birliği ve Ölçme Değerlendirme şeklinde üç ana başlık altında gruplandırılabilir.

CATS Yardım Videosu

ÖDEVLER

Ödevler öğrencilere duyurulur ve öğrenciler CATS üzerinden ödev yükleyebilirler.

DİJİTAL EĞİTİM

Öğrenciler eş zamanlı dijital eğitim kayıtlarına erişebilirler.

EĞİTMENLER İÇİN CATS YARDIM
DUYURULAR

Eğitmenler seçilen veya tüm öğrencilere ileti gönderebilir.

DERS MATERYALLERİ

Eğitmenlerin girdiği Sunum, PDF, resim gibi tüm ödev, kısa sınav ve sınav notları öğrencilerle paylaşılır.

ÖĞRENCİLER İÇİN CATS YARDIM

İKÜ CATs Uygulamaları

Üniversitemizde dijital eğitim platformu olarak, 21.yy öğrenim ihtiyaçlarının tamamını karşılayan araçlara sahip bir öğrenim yönetim sistemi olan İKÜ-CATS kullanılmaktadır. Örgün (yüz yüze yapılan) derslerin pek çoğunda destek olarak kullanılmasının yanı sıra bazı zorunlu dersler tamamen dijital eğitimle 6 yıldır CATS üzerinden verilmektedir. Ayrıca yine bu platformdan yıllardır Uzaktan Yüksek Lisans programlarımız yürütülmektedir. Diğer üniversiteler gibi tamamen dijital eğitim sürecine ani bir geçiş yapmak zorunda kaldığımız bu dönemde, üniversite olarak dijital eğitim için gereken güçlü bir altyapıya öncesinden sahip olmanın ve dolayısıyla üniversite olarak dijital eğitim konusunda hazır olmanın avantajı, öğrencilerimizin akademik yaşamlarında kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamıştır.

Kütüphane

Tüm yerleşkelerimizdeki kütüphanelerin fiziksel kullanımı durdurulmuştur. Sanal kütüphanemiz on binlerce e-kitap, e-dergi ve diğer elektronik kaynaklar ile https://kutuphane.iku.edu.tr/ adresinde tüm öğrenci ve çalışanlarımızın hizmetindedir. 

Dijital Eğitime Nasıl Katılırım?

 

Öğrenci Numaranız/Kullanıcı Adınız ve Unipass şifreniz ile Cats Platformuna (https://cats.iku.edu.tr/) girerek ders kaynaklarınıza ve sanal sınıf derslerinize ulaşabilirsiniz.

DİJİTAL EĞİTİM İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
FARKLI ZAMANLI (ASENKRON) EĞİTİM

Zorunlu alan dışı (ZAD) dersler ile Senato tarafından ilgili yarıyılda alınan kararla ZAD dersler gibi açılması uygun görülen dersler “Asenkron Etkileşimli Ders” olarak verilir. Asenkron etkileşimli derste öğrenci; öğretim elemanı tarafından daha önce hazırlanıp sisteme yüklenmiş video, animasyon, ses kaydı, doküman vb. ders içeriklerini istediği zaman CATS platformuna girerek inceleyebilmekte, olası sorularını öğretim elemanına daha önceden ilan edilen iletişim programı dahilinde sanal sınıf uygulaması veya sistem üzerinden randevu alarak sanal ortamda veya yüz yüze ofis saati uygulaması ya da mesaj ile yöneltebilmektedir.

EŞ ZAMANLI (SENKRON) EĞİTİM

Güz ve/veya Bahar yarıyıllarında ilgili Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayı ile uzaktan öğretimle verilmesi uygun görülen Zorunlu(Z), Seçimlik Alan (SA), ve Seçimlik Alan Dışı (SAD) dersler İKÜ-CATS’te bulunan sanal sınıflarda “Senkron Etkileşimli Ders (Eş zamanlı Etkileşimli Ders)” olarak verilmektedir.

Senkron Etkileşimli Ders yarıyıl başında açıklanmış haftalık ders programında belirtilen gün ve saat aralığında bir sanal sınıfta, öğretim elemanının öğrencilerle eş zamanlı olarak görüntülü ve sesli ders anlatımı, soru-cevap, problem çözme, iletişim ve soru sorma/tartışma şeklinde sanal sınıf dersi şeklinde canlı olarak yürütülmektedir. Senkron Etkileşimli Dersi veren öğretim elemanı, İKÜ-CATS’te yarıyıl başında ilgili ders için bir ders sayfası oluşturarak, derse ilişkin metin, sunum, video, resim vb. tüm çoklu ortam uygulamalarını ve sanal sınıf derslerinin kayıtlarını süreç içinde ders sitesine yükleyerek derse ait siteyi platform üzerinde hazırlamakta ve tüm çoklu ortam kaynakları ve canlı ders kayıtları, yarıyıl boyunca öğrencilerin erişimine açık tutulmaktadır. Öğrenciler sorularını öğretim elemanına daha önceden ilan edilen iletişim programı dahilinde sanal sınıf uygulaması veya sistem üzerinden randevu alarak sanal ortamda veya yüz yüze ofis saati uygulaması ya da mesaj ile yöneltebilmektedir. Gerekli görüldüğünde öğretim elemanı, Forum aracını kullanarak, belirlediği konu başlıkları altında öğrencilerin tartışmalarını da sağlamaktadır.

İKÜ E-Kampüs Hizmete Açıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında “İKÜ Sanal Banko” adlı yeni bir hizmet sistemini 30 Mart 2020 Pazartesi itibarıyla devreye aldık. İKÜ Sanal Banko; pandemi nedeniyle eğitim sürecine dijital devam eden öğrencilerin ihtiyaç duydukları başlıklarda çözüm üretmek üzere çalışacak.

İKÜ Sanal Banko çalışması kapsamında;

 

  • Öğrenci İşleri
  • Mali İşler
  • Uluslararası İlişkiler
  • Kültür Noktası
  • Kütüphane
  • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Revir (Öğrenci)
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  • Revir (Personel)
  • İnsan Kaynakları sanal ofisleri hizmete açılmıştır.

Sanal Ofislerimize CATS sistemine login olarak erişebilirsiniz.

Haberler ve Duyurular

Dijital eğitim sürecinde üniversitemizin tüm duyuru ve haberlerine bu alandan erişebilirsiniz.

Mütevelli Heyet Başkanımız  Dr. Bahar Akıngüç Günver'in İKÜ Gündemine İlişkin Mesajı - XXIX
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr.
Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver'in İKÜ Gündemine İlişkin Mesajı - XXVI
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr.
Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver'in İKÜ Gündemine İlişkin Mesajı - XXV
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr.
“Üniversitelerde Hibrit Eğitim Dönemi: Öğrencilerin Kaygısı ve Stresi Azalıyor”
Koronavirüs pandemisi gölgesinde yeni akademik yıla başlayan üniversitelerden bazıları hib

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Bilgilendirme Bültenleri

İstanbul Kültür Üniversitesi, COVID-19 pandemisi hakkında öğrenci ve personelini bilgilendirmek amacıyla Türkçe ve İngilizce olmak üzere günlük bültenler yayınlamaktadır. İngilizce bültenler için lütfen tıklayın...