Skip to main content

“Üniversitelerde Hibrit Eğitim Dönemi: Öğrencilerin Kaygısı ve Stresi Azalıyor”

Koronavirüs pandemisi gölgesinde yeni akademik yıla başlayan üniversitelerden bazıları hibrit eğitim de denen online ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulandığı karma eğitim modelini kullanmaya başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) “Blended Learning (Karma Eğitim)” adıyla uygulanmaya başlanan modelle isteyen öğrenciler sınıf ortamında isteyenler ise online olarak derslerine devam ediyor. 

Sınıflar canlı yayın için yeniden düzenlendi

Öğrencilere hem yüz yüze öğrenme ortamında bulunma hem de diledikleri yerde ve zamanda çalışabilme olanağı sunan model hakkında konuşan Yabancı Diller Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bataklar, “Dil eğitimi kendi bağlamı gereğinde etkileşimle öğrenilen ve mümkün olduğu kadar fazla temas gerektiren bir alan. Hibrit eğitim için kullandığımız bir platform var. CATS isimli platformumuzda ödev paylaşımından, sohbetlere, ölçme ve değerlendirmeye kadar birçok bileşen kullanıyoruz. Dosya paylaşımları yapıyoruz. Eğitime katılan bütün öğrencilerimizin aldığı dersleri, buraya gelemeyen veya gelmemeyi tercih eden öğrencilerimize canlı yayınla aktarıyoruz. Buradaki bütün sınıflar da canlı yayın için yeniden düzenlendi. Kullandığımız platform vasıtasıyla öğrencilerimize mümkün olduğu kadar yüz yüze eğitimin ortamını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

Eğitim kaynaklarına kolay ulaşabilme imkânı sağlıyor

Canlı yayınla gerçekleştirilen derslerin kayıt altına alındığını ve geçmişe dönük kaynaklara kolay bir şekilde ulaşılabildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bataklar, “Bizim bir seviyemizde 800 saate yakın eğitim alan öğrencilerimiz var. Hazırlık sınıfını bitirdikten sonraki 4 yıl boyunca öğrenci geri dönüp baktığında o eğitimlerin tekrar üzerinden geçebilir, izleyebilir, kaynaklara ulaşabilir. Burada kayıt altına alınmış derslere her an erişim sağlayabiliyorlar. Öğrencilerimiz bazen yüz yüze soramadığı soruları diğer iletişim kanallarıyla daha rahat sorabiliyor” dedi.

Kaygı ve stresi azaltıyor

Dil eğitiminin etkileşimden ibaret olduğunu ve yüz yüze eğitimin kazanımlarını, içinde bulunulan şartlara göre, en iyi şekilde öğrencilere aktarmaya çalıştıklarını vurgulayan hocamız, “Öğrencilerimiz dersi kaçırmaları durumunda dersi istedikleri zaman dönüp izleyebiliyorlar. Bu birçok noktada kaygıyı ve stresi azaltıyor. Hibrit modelin bir avantajı da öğrencilerin motivasyonunu oldukça arttırmış olması. Çoğu hibrit modelle eğitimi tercih ediyor çünkü buradaki kampüs ortamını yaşamak istiyorlar. Kendi aralarındaki iletişimlerini, sosyal mesafeyi koruyarak kuruyorlar. Öğrencilerimiz artık 21.  yüzyılın tüm yetkinliklerine sahip. Her şeye çok hızlı biçimde adapte oluyorlar. Bu noktada bizim de kullandığımız platformun net çizgilerinin olması onları da rahatlattı.” diyerek sözlerini noktaladı. 

İnteraktif uygulamalarla dersler daha eğlenceli hale getirildi

Üniversite olarak uygulamaya başladıkları karma eğitimin, uzaktan öğretim için kullanılan İKÜ CATS sistemine entegrasyonu hakkında bilgi veren Yazılım Geliştirme ve İnovasyon Müdürümüz Ahmet Gökhan Uluçay, “CATS, üniversitemizin kurumsal uzaktan öğretim portalı. Yaklaşık 11 yıllık bir geçmişimiz var. MIT, Stanford gibi üniversitelerin kullandığı açık kaynak kodu Sakai’yi uygulayarak geliştirdiğimiz uzaktan öğretim sistemimiz CATS pandemi süreci ile birlikte dönüştü ve şu anda versiyon 3’ü devreye aldık. Toplam beş bin ders kaydıyla öğrencilerimizin yüzde 90’ına ulaştık. Yeni akademik yılla birlikte ise mevcut sistemi daha ileri taşıdık. İnteraktif içerik oluşturma araçlarını geliştirdik. Sanal sınıf sistemini kendi kaynaklarımız ve kontrolümüz altında sisteme entegre ettik. Bu kapsamda derslerde şeffaf ölçme ve değerlendirme imkânı sunan rubric entegrasyonu, ders içi sosyal etkileşimi sağlayan chat, mesaj panelimiz ve öğrenci-akademisyen profili sayfalarımızla mobil entegrasyonu en üst seviyeye çıkardık. Akademisyenlerimizle ortak yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte yaklaşık 90 interaktif uygulama ile ders içeriklerini eğlenceli, interaktif ve raporlanabilir duruma getirdik.” ifadelerini kullandı.