Skip to main content

İşleyiş ve Esaslar

İKÜ'de Dijital Eğitimin İşleyişi ve Esasları

Uzaktan Öğretimin Uygulanmasında Organlar ve Görevliler

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Uzaktan eğitimin sorunsuz yürütülmesi amacıyla oluşturulan hiyerarşik yapılanmaya ait şema aşağıda görülmektedir. Bu alandaki tüm faaliyetler, İstanbul Kültür Üniversitesi Örgün Öğretim Öğrencilerine Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Uzaktan Öğretim Yürütme Kurulu; konuyla ilgili görevlendirilen ve aynı zamanda zamanda kurulun başkanı olan Rektör Yardımcısı, Üniversite Uzaktan Öğretim Koordinatörü, Fakülte/MYO/Enstitü Uzaktan Öğretim Koordinatörleri ve Sistem Sorumlularından oluşmaktadır. Bu kurul, uzaktan öğretimle verilecek örgün öğretim dersleri için birimlerin akademik ve idari konularda organizasyonunu sağlamaktadır.

Üniversite Uzaktan Öğretim Koordinatörü; Uzaktan Öğretim sisteminin akademik ve teknik hizmetlerini koordine etmektedir

Fakülte/MYO/Enstitü/Bölüm Uzaktan Öğretim Koordinatörleri; bulunduğu birimde Uzaktan Öğretim sisteminin akademik ve teknik hizmetlerini koordine etmekte ve  derslerin uzaktan öğretimde başarı ile yürütülmesi için Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı uygulama sorumluları ile birlikte çalışmaktadır. 

Bölüm/Program/ABD Başkanları; öğretim elemanlarının derslere katılım, sınavlar ve ödev faaliyetlerini denetleyerek aksaklık olmamasını sağlamaktadır.

Üniversite Uygulama Sorumlusu; üniversitemizde uzaktan öğretim konusunda görevli tüm akademik personele ve öğrencilere uygulama konusunda destek verir. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sahip olduğu uzaktan eğitim sistemleri ve araçlarının uygulamalarda kullanılmasını sağlamaktadır. Öğretim elemanları, Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı Uygulama Sorumluları: İKÜ CATS ve Dijital İçerik Sorumluları ve öğrencilere konuyla ilgili eğitimler ve oryantasyon programları düzenlemekte, vermektedir.

Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı Uygulama Sorumluları: İKÜ CATS ve Dijital İçerik Sorumluları; ilgili akademik birimin Uzaktan Öğretim Koordinatörüne karşı sorumludur. Her yarıyıl başında Uzaktan Öğretim sisteminin nasıl işleyeceğini öğretim elemanlarına ve öğrencilere konferans vererek açıklamakta, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uygulama konusundaki sorunlarına çözümler üretmekte ve öğretim elemanlarının eşzamanlı ders, ders seslendirme, video kaydı vb. uygulamalarında yardımcı olmaktadırlar. 

Üniversite Sistem Sorumlusunun Görevleri; Uzaktan Öğretim sisteminin akademik ve teknik yeterliğini sağlamakta, öğrenci ve öğretim elemanlarının sistemle ilgili sorunlarını çözmektedir. Gerekli iyileştirmeleri yapmaktadır.