Skip to main content

İKÜ CATs Uygulamaları

Tüm dünyada ve ülkemizde, COVID-19 salgını dolayısıyla evde kalmak, evden çalışmak zorunda kaldığımız bu dönemde, İstanbul Kültür Üniversitesinde uzaktan eğitim sürecine geçişimiz, sürecin şekillenmesi ve yürütülmesi çok hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir.


YÖK’ün üniversiteleri bilgilendirmesi doğrultusunda Pandemi süresince üniversitemiz bünyesinde gerçekleşecek tüm çalışmaları koordine etmek üzere 16 Mart 2020’de kısa adı KOV-KOM olan Korona Virüs Komisyonu kurulmuştur. Diğer tüm çalışmalar gibi uzaktan eğitim süreci de bu komisyon tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemizde uzaktan eğitim platformu olarak, 21.yy öğrenim ihtiyaçlarının tamamını karşılayan araçlara sahip bir öğrenim yönetim sistemi olan İKÜ-CATS kullanılmaktadır. CATS üniversitemizde, 2011 yılında hayata geçmiştir ve bu platform o tarihten günümüze değin öğrenci yetkinliklerini arttırmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi’nde etkin bir şekilde akademik hayatın içinde yer almaktadır.

Örgün (yüz yüze yapılan) derslerin pek çoğunda destek olarak kullanılmasının yanı sıra bazı zorunlu dersler tamamen uzaktan eğitimle 6 yıldır CATS üzerinden verilmektedir. Ayrıca yine bu platformdan yıllardır Uzaktan Yüksek Lisans programlarımız yürütülmektedir. Diğer üniversiteler gibi tamamen uzaktan eğitim sürecine ani bir geçiş yapmak zorunda kaldığımız bu dönemde, üniversite olarak uzaktan eğitim için gereken güçlü bir altyapıya öncesinden sahip olmanın ve dolayısıyla üniversite olarak uzaktan eğitim konusunda hazır olmanın avantajı, öğrencilerimizin akademik yaşamlarında kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamıştır.

Üniversitemizde Mart ayının son haftası itibariyle tüm Önlisans, lisans ve lisansüstü dersler uzaktan eğitimle verilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitime geçişte, tüm derslerin CATS üzerinden dijital içerikleri ile ödev ve sınav gibi değerlendirme süreçlerinin, hızlıca planlanması ve hayata geçirilmesi, Bölüm ve Program Başkanları sorumluluğunda ve koordinasyonunda yapılan çalışmalarla sağlanmıştır. Bu noktada, akademisyenlerimizle çok yoğun bir çalışma süreci yaşanmıştır. Aşağıdaki adımlar hızla gerçekleştirilmiştir. 

 • Canlı ders programlarının oluşturulması ve öğrencilere duyurulması sağlanmıştır. 
 • 2020-2021 güz dönemi başlamadan CATS sistemi alınan geri bildirimlere göre güncellenmiş olup, CATSv3 (yenilenmiş platform)sistem içinde senkron ders vermeye hazır hale gelmiştir.
 • Yeni sistemin kullanımına yönelik eğitim 21.09.2020 tarihinde tüm akademik personele sağlanmıştır. 
 • 2020-2021 Güz Yarıyılı itibarıyla CATS’in (https://cats.iku.edu.tr/portal) üçüncü versiyonu kullanılmaya başlanmış ve senkron dersler İKÜ-CATSv3’te bulunan sanal sınıflar(CATS Collaborate) kullanılarak verilmeye başlanmıştır. 
 • Bu kapsamda CATS sistemine BBB (Big Blue Button), Scalelite, Turn platformları entegre edilerek senkron derslerin yürütülmesi konusunda güçlü ve dış kurumlara bağımlı olmayan bir altyapı oluşturulmuştur. CATS Sistemine entegre edilen CATS Collaborate bileşeniyle birlikte akademisyen ve öğrencilerimiz herhangi bir üçüncü parti uygulama gerekmeksizin tek bir merkez üzerinden tüm dijital eğitim ihtiyaçlarını (senkron ve asenkron) karşılayabilecek duruma gelmiştir
 • Versiyon güncellemesi ile Cats platformu üzerinde derste kullanılacak iletişim, işbirliği ve ölçme değerlendirme araçları çeşitlendirilmiş ve yeni özellikler kullanıma sunulmuştur.
 • 2021-2022 dönemi için de sistemin daha verimli ve kolay kullanılmasını sağlayacak güncelleştirmeler yapılmıştır.
 • Cats Collaborate üzerinde gerçekleşen sanal sınıf derslerde iletişimi güçlendirmek için; anlık anket aracı, öğrenciye özel beyaz tahta, el kaldırma&bildirim, grup çalışma odaları ve oyunlaştırma araçları eklenmiştir. Birden fazla kamera paylaşımı ve ağ bağlantısı durum simgesiyle de ders içerisindeki iletişim araçlarının kalitesi artırılmıştır.
 • Sanal Sınıf ders kayıtlarına yönelik öğrencilerden aldığımız geribildirimler ile ders kayıt video hızını ayarlayabilme, ders aşamasında eklenen slayt metinlerinde arama yapma, web kamerası ve ekran paylaşımını/sunusunu aynı anda görüntüleyebilme, kayıt sunum alanınını tam ekran görüntüleyebilme özellikleri sisteme eklenmiştir.

Yapılan tüm çalışmalar sonunda üniversitemizde,

 • Senkron (canlı) dersler, Cats Collaborate uygulaması üzerinden sesli, görüntülü, doküman ve ekran paylaşımlarıyla ve etkileşimli olarak yapılmaktadır. 
 • Ödevler, sınavlar gibi uygulamalar CATS üzerinden uzaktan gerçekleştirilmektedir.
 • Senkron (canlı) dersler sırasında dersin kaydı alınmakta ve ders içerisindeki Kayıtlar alanında otomatik olarak listelenmektedir. Öğrencilerimiz herhangi bir teknik veya özel sorunları sebebiyle derse katılamadılarsa bir kayba uğramamakta, diledikleri zaman kayıtlı dersleri tekrar tekrar izleyebilmektedir. 
 • Bu süreçte iletişimin gücüne azami önem verilmektedir. Süreç başladığından beri kesintiye uğramasına ve zayıflamasına üniversite olarak izin verilmemiştir. CATS üzerindeki derslerde, sohbet odası, forumlar, duyurular, mesajlar gibi araçlarla öğrencilerimiz ile kesintisiz iletişim halindeyiz. 
 • Sohbet Odasında dersi veren öğretim elemanı ile belirlenen ofis saatlerinde öğrencilerimiz yazışarak soru ve sorunlarına anlık cevap alabilmektedir. 
 • Forumlar aracı ile tartışma başlıkları açarak yine soru ve sorunlarıyla ilgili tartışmalar yapabilmektedir.
 • Duyurular ise özellikle bu süreçte çok önem verdiğimiz bir araçtır. Dersin işleyişi, verilen ödevler ve uzaktan yapılacak sınavlar ile ilgili tüm açıklamalar bu yolla yapılmaktadır. Öğrencilerimizin, yerleşkelerimizde yüz yüze ders görürken de dersleri ile ilgili duyuru ve açıklamaları CATS üzerinden alıyor olmaları, duyuru takip etmek konusunda sahip oldukları alışkanlık, bu süreçte avantaj sağlamıştır.

Dijital Etkinliklerimiz

Üniversitemiz genelinde bölüm ve programlarımız, idari birimlerimiz ve öğrenci kulüplerimiz birçok dijital etkinlik gerçekleştirmektedir. webinar, söyleşi, panel gibi birçok etkinlik Adobe Connect üzerinden ve ilgili bölüm, birim, öğrenci kulübü ve üniversitemiz sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar ve canlı yayınlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklere ait duyurular da web sayfalarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ve CATS üzerinden tüm öğrencilerimize iletilmektedir.