Skip to main content

İKÜ CATs Uygulamaları

Tüm dünyada ve ülkemizde, COVID-19 salgını dolayısıyla evde kalmak, evden çalışmak zorunda kaldığımız bu dönemde, İstanbul Kültür Üniversitesinde uzaktan eğitim sürecine geçişimiz, sürecin şekillenmesi ve yürütülmesi çok hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir.


YÖK’ün üniversiteleri bilgilendirmesi doğrultusunda Pandemi süresince üniversitemiz bünyesinde gerçekleşecek tüm çalışmaları koordine etmek üzere 16 Mart 2020’de kısa adı KOV-KOM olan Korona Virüs Komisyonu kurulmuştur. Diğer tüm çalışmalar gibi uzaktan eğitim süreci de bu komisyon tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemizde uzaktan eğitim platformu olarak, 21.yy öğrenim ihtiyaçlarının tamamını karşılayan araçlara sahip bir öğrenim yönetim sistemi olan İKÜ-CATS kullanılmaktadır. CATS üniversitemizde, 2011 yılında hayata geçmiştir ve bu platform o tarihten günümüze değin öğrenci yetkinliklerini arttırmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi’nde etkin bir şekilde akademik hayatın içinde yer almaktadır.

Örgün (yüz yüze yapılan) derslerin pek çoğunda destek olarak kullanılmasının yanı sıra bazı zorunlu dersler tamamen uzaktan eğitimle 6 yıldır CATS üzerinden verilmektedir. Ayrıca yine bu platformdan yıllardır Uzaktan Yüksek Lisans programlarımız yürütülmektedir. Diğer üniversiteler gibi tamamen uzaktan eğitim sürecine ani bir geçiş yapmak zorunda kaldığımız bu dönemde, üniversite olarak uzaktan eğitim için gereken güçlü bir altyapıya öncesinden sahip olmanın ve dolayısıyla üniversite olarak uzaktan eğitim konusunda hazır olmanın avantajı, öğrencilerimizin akademik yaşamlarında kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamıştır.

Üniversitemizde Mart ayının son haftası itibariyle tüm Önlisans, lisans ve lisansüstü dersler uzaktan eğitimle verilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitime geçişte, tüm derslerin CATS üzerinden dijital içerikleri ile ödev ve sınav gibi değerlendirme süreçlerinin, hızlıca planlanması ve hayata geçirilmesi, Bölüm ve Program Başkanları sorumluluğunda ve koordinasyonunda yapılan çalışmalarla sağlanmıştır. Bu noktada, akademisyenlerimizle çok yoğun bir çalışma süreci yaşanmıştır. Aşağıdaki adımlar hızla gerçekleştirilmiştir. 

  • Canlı ders programlarının oluşturulması ve öğrencilere duyurulması sağlanmıştır. 
  • Etkin CATS ve canlı dersler için Adobe Connect kullanımı ve sistem üzerinde etkin ödev ve sınav hazırlama ile ilgili başlıkları ve kayıt linkleri aşağıda görülen 6 ayrı eğitim, tüm akademisyenlerimize uzaktan verilmiştir. Bu eğitimlerin kayıtları da kaynak olarak kendileriyle paylaşılmıştır.

CATs ve Adobe Connect Dersleri

1-Temel CATS ve Adobe Connect Kullanımı

2- CATS'te Farklı Soru Tipleriyle Sınav Hazırlama

3- CATS'te Sınav Kopyalayarak Sınav Hazırlama

4- CATS'te Dışa Aktar/İçe Aktar ile Sınav Hazırlama

5-CATSte Soru Havuzu 
Hazırlama

6-CATS'te Soru Havuzlarından Sınav Hazırlama

·         Akademisyenlerimiz ile yine CATS üzerinden uzaktan eğitim konusunda paylaşımlar yapılmış, iletişim sürdürülmüştür.

·         Akademisyenlerimize ve öğrencilerimize kesintisiz destek verilmekte ve iletişim kanalları sürekli açık ve aktif tutulmaktadır.

·         Web sitemizde, öğrenci ve akademisyenlerimizin, uzaktan eğitim süresince karşılaşabilecekleri tüm soru ve sorunlara çözüm bulabilecekleri bir Sıkça Sorulan Sorular (https://bst.iku.edu.tr/tr/yazilim/cats) sayfası oluşturulmuş ve bu duyurulmuştur.

Yapılan tüm çalışmalar sonunda üniversitemizde,

  • Senkron (canlı) dersler, Adobe Connect uygulaması üzerinden sesli, görüntülü, doküman ve ekran paylaşımlarıyla ve etkileşimli olarak yapılmaktadır. 
  • Ödevler, sınavlar gibi uygulamalar CATS üzerinden uzaktan gerçekleştirilmektedir.

 

  • Senkron (canlı) dersler sırasında dersin kaydı alınmakta ve sonrasında bu kayıtlar diğer ders kaynakları ile beraber CATS üzerinden ders içeriği olarak asenkron olarak erişime açılmaktadır. Öğrencilerimiz herhangi bir teknik veya özel sorunları sebebiyle derse katılamadılarsa bir kayba uğramamakta, diledikleri zaman kayıtlı dersleri tekrar tekrar izleyebilmektedir. 
  • Bu süreçte iletişimin gücüne azami önem verilmektedir. Süreç başladığından beri kesintiye uğramasına ve zayıflamasına üniversite olarak izin verilmemiştir. CATS üzerindeki derslerde, sohbet odası, forumlar, duyurular, mesajlar gibi araçlarla öğrencilerimiz ile kesintisiz iletişim halindeyiz. 

CATs Sisteminde Açılan Dersler

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde 23 Mart - 17 Nisan 2020 tarihleri arasında CATs Sistemi üzerinden işlenen dersler...

  • Sohbet Odasında dersi veren öğretim elemanı ile belirlenen ofis saatlerinde öğrencilerimiz yazışarak soru ve sorunlarına anlık cevap alabilmektedir. 
  • Forumlar aracı ile tartışma başlıkları açarak yine soru ve sorunlarıyla ilgili tartışmalar yapabilmektedir.
  • Duyurular ise özellikle bu süreçte çok önem verdiğimiz bir araçtır. Dersin işleyişi, verilen ödevler ve uzaktan yapılacak sınavlar ile ilgili tüm açıklamalar bu yolla yapılmaktadır. Öğrencilerimizin, yerleşkelerimizde yüz yüze ders görürken de dersleri ile ilgili duyuru ve açıklamaları CATS üzerinden alıyor olmaları, duyuru takip etmek konusunda sahip oldukları alışkanlık, bu süreçte avantaj sağlamıştır. 

Dijital Etkinliklerimiz

Üniversitemiz genelinde bölüm ve programlarımız, idari birimlerimiz ve öğrenci kulüplerimiz birçok dijital etkinlik gerçekleştirmektedir. webinar, söyleşi, panel gibi birçok etkinlik Adobe Connect üzerinden ve ilgili bölüm, birim, öğrenci kulübü ve üniversitemiz sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar ve canlı yayınlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklere ait duyurular da web sayfalarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ve CATS üzerinden tüm öğrencilerimize iletilmektedir.